Życie i praca w Berlinie –

perspektywy w rzemiośle dla młodzieży z Polski

Wielu młodych Polaków jest w poszukiwaniu zawodowych perspektyw. Berlińskie firmy rzemieślnicze poszukują wykwalifikowanego narybku. Program „The Job of my Life“ wspiera pośrednictwo nauki zawodu w Niemczech dla chętnych z innych krajów EU. Prezentujemy tu oferty Berlińskiego Rzemiosła.

Co oznacza rzemiosło?

Niemieckie przysłowie mówi: „Rzemiosło ma złote podłoże”. Kto zdobędzie zawód w rzemiośle, dużo zarabia, ma dobre i interesujące możliwości rozwoju i nie musi się obawiać bezrobocia. W rzemiośle leży potęga. Prawie 5 milionów ludzi pracuje w Niemczech w rzemiośle. 151 zawodów łączy tradycję z postępem technicznym. Więcej o niemieckim rzemiośle pod www.zdh.de

Dualny system kształcenia zawodowego

Dualny system kształcenia zawodowego to dwutorowy system edukacyjny w Niemczech polegający na równoczesnym kształceniu zawodowym w zakładzie pracy oraz w fachowej szkole zawodowej.Część praktyczna odbywa się w przedsiębiorstwie 3 – 4 razy w tygodniu. Natomiast w celu uzyskania teoretycznych podstaw zawodu odbywają się 1- 2 dni w tygodniu zajęcia w szkole zawodowej. Uczeń lub czeladnik otrzymuje od swojego zakładu pracy wynagrodzenie oraz świadczenia socjalne (urlop, chorobowe itp.). Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy zakładem pracy a uczniem i uwięczona jest egzaminem końcowym.
Dalsze informacje o tym sytemie nauczania zawodowego: www.thejobofmylife.de

Film po niemiecku „Nauka zawodu w Niemczech – Zabezpieczyć przyszłość“

Close