Republika Federalna Niemiec dysponuje aktrakcyjnym programem wspierania młodzieży, która chciałaby podjąć naukę zawodu w Niemczech:

„The Job of my Life“ umożliwia:
• podjęcie kursów językowych w Polsce i Niemczech
• przejęcie kosztów podróży
• dofinansowanie kosztów utrzymania

Przed rozpoczęciem nauki możliwe jest podjęcie trzymiesięcznej praktyki, która również jest wspierana w ramach tego programu.

Dalsze informacje o programie i warunkach uczestnictwa:

dla młodzieży: www.thejobofmylife.de
dla pracodawców: www.thejobofmylife.de/de/gut-zu-wissen/infos-fuer-unternehmen.html

UWAGA:
Ze względu na to, że złożono bardzo wiele wniosków, dodacje zostały chwilowo zablokowane.
Dalsze informacje pod: www.thejobofmylife.de/de/foerderprogramm/fuer-auszubildende.html