Zawody związane z żywieniem / żywnością
Zawody rzemiosł związanych z żywnością nie znają kryzysu i otwierają drogę do kariery zawodowej. Na kreatywnych czeka wiele miejsc nauki zawodu oraz pracy w zawodzie cukiernik lub rzeźnik. Kto chętnie doradza ma do wyboru na przykład zawód branżowego sprzedawcy.

Piekarz

Czym zajmuję się jako piekarz?
Piekarz wypieka nie tylko chleb i bułeczki. Potrafi również piec rozmaite ciasteczka, croissants itp. z różnych rodzajów ciast. Te tzw. „delikatne wypieki” powstają z ciasta francuskiego, drożdżowego lub też kruchego. Piekarze pieką codziennie przeróżne rodzaje pieczywa i ciast oraz znają na pamięć przepisy według których one powstają.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby zostać piekarzem?
Zdolność pracy w zespole i dobra znajomość matematyki to podstawa. Wczesniej podjęcie nauki tego zawodu wymagało bardzo dobrej tężyzny fizycznej. W dzisiejszych czasach naukę i pracę ułatwiają maszyny. Gotowość do wczesnego wstawania to też warunek pracy w tym zawodzie. Za to w zamian ma się wolne popołudnia.

Czego się uczę?
Nauka zawodu trwa 3 lata. Program nauczania obejmuje między innymi:

 • przygotowanie procesu pieczenia czyli: blach, foremek, precyzyjne odważanie produktów i przypraw
 • wypiek rożnego rodzaju chleba, bułeczek, rogalików, sucharów, keksów, ciast, ciasteczek i pierników
 • przyrządzanie mas, nadzienia i preparowanie owoców
 • techniki nadziewania i dekorowania tortów, deserów i innych wypieków
 • przyrządzanie wypieków „Party”,słodkich potraw i małych dań

Moje perspektywy zawodowe
Perspektywy po ukończeniu nauki wygladają bardzo dobrze. Można:

 • jako czeladnik pracować w piekarni, hotelu lub restauracji
 • podjąć dalszą naukę i zostać egzaminowanym technikem produktów żywnościowych
 • zdobyć kwalifikacje mistrzowskie a potem otworzyć własną firmę lub też zarządzać jakimś zakładem
 • zostać nauczycielem zawodu

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już podczas nauki zawodu:
w 1-ym roku nauki 430 €,
w 2-im roku nauki 550 €
w 3-im roku 670 €
Piekarz zarabia aktualnie 10,64 € za godzinę, wyrabiający ciasta 11,26 €. Wiele firm płaci zdecydowanie więcej.

Linki – Filmy, dalsze informacje:
Na tej stronie znajdziesz dalsze informacje: www.back-dir-deine-zukunft.de

www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

Film Praca piekarza:

Sprzedawczyni / sprzedawca produktów piekarniczych

Czym zajmuję się jako sprzedawca produktów piekarniczych?
Każdy sprzedawca nadaje oblicze firmie, w której pracuje. Sprzedawcy produktów piekarniczych są wizytowką piekarni. Doradzają klientom, dekorują towar, przyrzadzają kanapki, sandwicze. Wiedzą jak jak można przy pomocy prawidłowej prezentacji towaru zwiększyć obrót sprzedaży.

Jakie komptencje są potrzebne, żeby zostać sprzedawcą produktów piekarniczych?
Radość z kontaktu z ludźmi, uprzejmość i zdolność do pracy w zespole. Dobra znajomość matematyki.

Czego się uczę?
Nauka zawodu trwa 3 lata. Plan nauki obejmuje między innymi:

 • Znakowanie, dekorowanie i prezentację produktów. Przygotowywanie i organizację ofert specjalnych np. przed swiętami
 • obliczanie i inkasowanie należnośći
 • rozliczanie kas rejestracyjnych
 • właściwe przyjmowanie i przechowywanie towaru, środków żywności
 • przestrzeganie przepisów i kontrolę jakości

Moje perspektywy zawodowe
Nowych fili rzemiosła piekarniczego ciągle przybywa. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. Zaangażowanym sprzedawcom powierzane są zadania kierownicze i organizacyjne. Oznacza to możliwość awansu zawodowego. Doskonalenie zawodowe umożliwia objęcie kierowniczego stanowiska jako: kierownik sprzedaży działu, manedżer filli, doradca ds. odżywiania itp.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie jest jednakowe w całej Republice Federalnej Niemiec:
w 1-ym roku nauki 430 €
w 2-im roku nauki 550 €
w 3-im roku nauki 670 €
Sprzedawczyni otrzymuje 8,70 €, kierowniczka sprzedaży od 10,96 € za godzinę.
Wiele firm płaci więcej.

Linki – Filmy, dalsze informacje:
Na tej stronie znajdziesz więcej informacji: www.back-dir-deine-zukunft.de

www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

Film – praca w tym zawodzie:

Rzeźnik / Wędliniarz

Czym zajmuję się jako rzeźnik / wędliniarz?
Rzeźnik dokonuje obróbki i rozbioru na mięsa elementy zasadnicze, dzieli surowiec do produkcji wędlin, przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny i wyroby wędliniarskie według określonych normami receptur, przy użyciu maszyn i urządzeń. W przeszłości zawód rzeźnika oznaczał ciężką pracę. W dziejszych czasach warunki pracy się zmieniły dzięki zastosowaniau nowoczesnych urządzeń i maszyn. Zmienił się również rodzaj usług. Rzeźnicy wykonują coraz częsciej zlecenia zbiorowych konsumentów świadcząc usługi cateringowe i przygotowują dania dla barów z przekązkami.

Jakie warunki muszę spełniac, żeby zostać rzeźnikiem?
Zręczność, dobra kordynacja „oko-ręka”(krojenie, dzielenie na kawałki) zmysł techniczny (obsługa maszyn obróbki mięsa), zdolność wysławiania się (poradnictwo klienta, wyjaśnianie receptur etc.)

Czego się uczę?
Nauka zawodu trwa 3 lata i obejmuje:

 • obsługę przyrządów i maszyn
 • przestrzeganie zasad hygieny
 • zastosowanie zasad przestrzegania zachowania zdrowia i ochrony pracy
 • przyjmowanie zleceń, planowanie wykonania zadań
 • obróbkę i rozbior mięsa na elementy zasadnicze
 • przygotowanie i przerabianie mięsa i podrobów na wędliny i wyroby wędliniarskie oraz konserwy (według określonych normami receptur),przy użyciu maszyn i urządzeń
 • przyrządzanie potraw, zup, sosów, marynat
 • kalkulację receptur i ofert

Moje perspektywy zawodowe
Po ukończeniu nauki zawodu można podjąć pracę lub zdobyć uprawnienia mistrzowskie. Można też kształcić się dalej i zostać „Betriebswirt Fleischwirtschaft“, czyli ekonomistą specjalizacji gosodarka mięsna.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 350-400 €
w 2-im roku nauki 410-500 €
w 3-im roku nauki 490-600 €.
Czeladnik zarabia od 1800 € do 2000 €. Mistrz natomiast do ponad 4000 €.

Linki – Filmy, dalsze informacje
Erst das Grund- dann das Fachwissen

Der Beruf Fleischer

www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

Wykwalifikowany sprzedawca wyrobów mięsnych i wędlinarskich

Czym zajmuję się jako sprzedawca wyrobów mięsnych i wędlinarskich?
Wykwalifikowani sprzedawcy wyrobów mięsnych i wędlinarskich dbają o przebieg spedzaży towaru bez zakłóceń i ku zadowoleniu klienta. Udzielają poradnictwa, prezentują towar. Udzielają informacji na temat jakości i pochodzenia towaru lub też przyrządzania potraw z poszczególnych produktów.
Do tego dochodzi: przyrządzanie sałatek, potraw mięsnych jak i wykonywanie zleceń / zamówień cateringowych (półmiski i inne tzw. potrawy na party).
Miejsce pracy w ciekawym zawodzie usługowym to nowoczesne wnętrza. Komptencje odpowiadają obecnym wymaganiom coraz bardziej świadomych konsumentów.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby zostać sprzedawcą wyrobów mięsnych i wędlinarskich?
Zainteresowani tym zawodem muszą lubić pracę w zespole/z ludźmi. Być otwarci, uprzejmi, przestrzegać zasad higieny. Dobra znajomość matematyki, języka niemieckiego i biologii/chemii też jest pomocna.

Czego się uczę?
Nauka zawodu trwa 3 lata. Obejmuje z reguły:

 • podstawy zarządzania (kupieckie, gospodarcze)
 • naukę o żywieniu
 • wiedzę z zakresu gopspodarstwa domowego, prezentacji towarów, markentingu i reklamy
 • przyrządzanie półmisków z wyrobami mięsnymi i wędliną
 • przyrządzanie specjałów

Moje perspektywy zawodowe
Można ukończyć kurs doskonalenia zwodowego i zostać kierwownikiem sprzedaży. Po wprowadzeniu zmian w nauczaniu w przyszłości będzie możliwe również podjęcie studiów.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 350 € – 400 €
w 2-im roku nauki 410 € – 500 €
w 3-im roku nauki 490 € – 600 €.
Zarobki wynoszą średnio 1800 € -2200 €. Jako kierownik zarabia się do ponad 3000 €.

Linki – Filmy, dalsze informacje:

www.fleischandwerk.de

www.berufsinfo.org