Zawody budowlane
Berlińskiej branży budowlanej wiedzie się bardzo dobrze.
Do 2030 ma być zbudowanych 150.000 mieszkań. Następny krok to energetyczna renowacja starych budynków. Dużo pracy dla fachowców, którzy chcą się podjąć tych zadań i dobrze zarabiać.

Budowniczy dróg

Czym zajmuję się jako budowniczy dróg?
Budowniczy dróg wytwarza kamienne umocnienia dróg i terenów niezabudowanych. Do tego celu używa kamieni naturalnych, kładzie nawierzchnie asfaltowe i betonowe. Zajmuje się również urządzeniami odwadniającymi. Zakres działań obejmuje budowanie: ulic, dróg, parkingów, mostów, lotnisk i innych pokrewnych projektów budowlanych.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby zostać budowniczym dróg?
Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife, po pomyślnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*). Praca wymaga tężyzny fizycznej i wytrzymałości psychicznej oraz umiejętności matematcznych.

Czego się uczę?
Nauka zawodu trwa 3 lata. Pierwsze dwa lata poswięcone są zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych, na końcu których zdaje się egzamin. Trzeci rok nauki służy pogłębianiu wiadomości i zdobywaniu specjalizacji. Po nim zdaje się egzamin końcowy.

Moje perspektywy zawodowe
Budowniczy dróg może zostać brygadzistą, podmistrzem, mistrzem, egzaminowanym specjalistą robot wykończeniowych. Może kontynuować naukę i uzyskać kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik budowlany, inżynier budowlany, architekt.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2-im roku nauki729 € – 911 €
w 3-im roku nauki 921€ – 1.151 €.
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą 13,80 € za godzinę, jako mistrz zarabia się od 18,35 €/h – 20,00 €/h

Linki – Filmy, dalsze informacje:
www.lehrbauhof-berlin.de
www.youtube.com/user/lehrbauhof
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

Budowniczy kanałów

Czym zajmuję się jako budowniczy kanałów?
Budowniczy kanałów wykonuje wykopy budowlane i rowy oraz zajmuje się ich rozparciem i deskowaniem i odwadnianiem. Ponadto buduje instalacje odwadniające i konstrukcje szybowe. Szczególne znaczenie ma zabezpieczenie wykopów budowlanych. Prace budowniczego ułatwia nowoczesny sprzęt techniczny: techiniki laserowej, sondy, buldożery itp.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby zostać budowniczym kanałów?
Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife, po pomyślnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*). Mieć dobrą kondycję fizyczną, wyobraźnię przestrzenną, zmysł techniczny.

Czego się uczę?
3-letnia nauka zawodu przebiega dwustopniowo. Pierwsze dwa lata poswiecone sa zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych, na koncu ktorych zdaje sie egzamin. Trzeci rok nauki sluzy poglebianiu wiadomsoci i zdobywaniu specjalizacji. Po nim zdaje sie egzamin koncowy.

Moje perspektywy zawodowe
Braygadzista, mistrz szybu, technik budowlany, inżynier budowlany.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2-im roku nauki729 € – 911 €
w 3-im roku nauki 921€ – 1.151 €.
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą 13,80 € za godzinę, jako mistrz zarabia się od 18,35 €/h – 20,00 €/h

Linki – Filmy, dalsze informacje:
www.lehrbauhof-berlin.de
www.youtube.com/user/lehrbauhof
www.youtube.com/watch?v=4wlrkO4LLJ4
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

Budowniczy rurociągów

Czym zajmuję się jako budowniczy rurociągów?
Budowniczy rurociągów wykonuje systemy dla przewodów rurowych. Wbudowuje rurociągi różnych średnic i różnych materiałów dla zabiezpieczenia dostaw oleju, gazu i wody. Troszczy się o konserwację i naprawy rurociągów. Korzysta przy tym z nowoczesnych urządzeń i technik jak np.: roboty techniczne, instrumenty laserowe, niwelatory.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby zostać budowniczym rurociągów?
Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife, po pomyślnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*). Mieć dobrą kondycję fizyczną, wyobraźnię przestrzenną i zmysł techniczny.

Czego się uczę?
3-letnia nauka zawodu przebiega dwustopniowo. Pierwsze dwa lata poswięcone są zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych, na końcu których zdaje się fachowy egzamin połówkowy. Trzeci rok nauki służy pogłębianiu wiadomości i zdobywaniu specjalizacji. Po nim zdaje się egzamin końcowy.

Moje perspektywy zawodowe
Brygadzista, podmistrz, mistrz, technik budowlany, inżynier budowlany, architekt, konserwator.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2-im roku nauki729 € – 911 €
w 3-im roku nauki 921€ – 1.151 €.
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą 13,80 € za godzinę, jako mistrz zarabia się od 18,35 €/h – 20,00 €/h.

Linki – Filmy, dalsze informacje:
www.lehrbauhof-berlin.de
www.youtube.com/user/lehrbauhof
www.youtube.com/watch?v=4wlrkO4LLJ4
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

Cieśla

Czym zajmuję się jako cieśla?
Cieśla pracuje z naturalnym materiałem budowlanym czyli drewnem, które do tego musi spełniać wymogi najwyższej jakości. W odróżnieniu od stolarza albo meblarza cieśla (stolarz budowlany) pracuje w budownictwie i do jego zadań należy wykonywanie konstrukcji drewnianych do szalunków i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźby dachowej, okien i drzwi oraz schodów. Przeprowadza również naprawy konstrukcji drewnianych np. historycznych budynków.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby zostać cieślą?
Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife, po pomyślnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*). Praca cieśli wymaga dużej precyzji. Cieśla musi dysponować wyobraźnią przestrzenną i nie może cierpieć na zaworty glowy.

Czego się uczę?
Nauka zawodu trwa 3 lata.
Pierwsze dwa lata poswięcone są zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych, na końcu których zdaje się egzamin. Trzeci rok nauki służy pogłębianiu wiadomości i zdobywaniu specjalizacji. Po nim zdaje się egzamin końcowy.
Nauka obejmuje między innymi: rysunek techniczny,wykonywanie skomplikowanych konstrukcji drewnianych stropów (np. kopułowych) i łuków (krążyn) opanowanie różnych sposobów łączenia drewna.
Do tego dochodzi poznawanie:
a) różnych systemów szalunków w tym, również takich gdzie wykorzystuje się materiały inne niż drewno, np. metalowe
b) właściwości i wad różnych gatunków drewna,
c) środków chemicznych
d) obsługi maszyn do obróbki drewna

Moje perspektywy zawodowe
Cieśla może zostać brygadzistą, mistrzem, kontynuować naukę i uzyskać kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik technologii drewna, restaurator rzemiosła cieslarkiego lub też podjąć studia na kierunku technologia drewna.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2-im roku nauki729 € – 911 €
w 3-im roku nauki 921€ – 1.151 €.
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą 13,80 € za godzinę, jako mistrz zarabia się od
18,35 €/h – 20,00 €/h

Linki – Filmy, dalsze informacje:
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf
www.e-dach.pl/a/2872,ciesla-zawod-niebezpieczny

Dekarz

Czym zajmuję się jako dekarz?
Dekarz zajmuje się pokrywaniem dachów różnymi materiałami, np. blachą, łupkami, gontami, cegłami. Dekarze zakładają też na dachach urządzenia do odprowadzania wody deszczowej, ocieplenia, piorunochrony. Dekarze instalują również okna na dachu, solary i budują różne rodzaje konstrukcji dachowych.

Czym zajmuję się jako dekarz?
Potrzebne są wyobraźnia przestrzenna, dobra znajomość matematyki. Wytrzymałość fizyczna.
Brak lęku wysokości.

Czego się uczę?
Nauka zawodu trwa 3 lata. W trakcie nauki uczy się między innymi:

  • Jak się czyta plany, rysunki budowlane?
  • Jakie formy cegieł i gontów istnieją i jak się z nimi obchodzić?
  • Jak budować rózne drewniane konstrukcje dachowe
  • Jak zaplanować i zabezpieczyć budowę?
  • Jak montuje się piorunochrony?

Moje perspektywy zawodowe
Dekarze są poszukiwanymi fachowcami. Mogą pracować jako brygadzisci, kierownicy budów, zostać mistrzami lub otworzyć własną firmę. Szkoły dekarzy oferują wiele kursów doskonalenia zawodowego.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 515 €
w 2-im roku nauki 695 €
w 3-im roku nauki 965 €
Jako czeladnik zarabią się 16,51 € za godzinę, jako mistrz od 3-iego roku wykonywania zawodu 3.478 € brutto miesięcznie.

Linki – Filmy, dalsze informacje:

www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

Film – Dekarz na drodze do kariery – “Dachdecker Dein Weg nach oben”

Fliziarz-posadzkarz

Czym zajmuję się jako fliziarz-posadkarz?
Fliziarze-posadkarze wykonują posadzki z tworzyw sztucznych i wykładzin tekstylnych, z płytek ceramicznych oraz materiałów naturalnych. Pracują zarówno w budynkach mieszkalnych jak i przemysłowych lub publicznych. Wykładają granit lub marmur na balkonach, tarasach lub w halach, laboratoriach i pomieszczeniach sanitarnych.

Jakie warunki muszę spelniać, żeby zostać fliziarzem posadkarzem?
Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife*, po pomyślnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*) Mieć dobrą kondycję fizyczną, dobry wzrok, być kreatywnym, umieć zestawiać kolory.

Czego się uczę?
3-letnia nauka zawodu przebiega dwustopniowo. Pierwsze dwa lata poswięcone są zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych, na końcu których zdaje się egzamin. Trzeci rok nauki służy pogłębianiu wiadomości i zdobywaniu specjalizacji. Po nim zdaje się egzamin końcowy.
Nauka obejmuje:
materiałoznawstwo, dokumentację techniczną, technologię robót, rysunek zawodowy, charakterystykę posadzek, wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin tekstylnych, wykonywanie posadzek z płytek ceramicznych, organizację i prawo pracy przy pracach posadzkarskich, przepisy BHP.

Moje perspektywy zawodowe
Brygadzista, mistrz, technik budowlany, inżynier budowlany.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki.
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2-im roku nauki 729 € – 911 €
w 3-im roku nauki 921€ – 1.151 €.
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą 13,80 € za godzinę, jako mistrz zarabia się od
18,35 €/h – 20,00 €/h

Linki – Filmy, dalsze informacje:
*Berufsbildungsreife, erweiterte Berufsbildungsreife – ten rodzaj świadectw jest w Niemczech nowy, wszedł w życie w roku szkolnym 2012/2013 – Dalsze informacje pod:
www.berlin.de/sen/bjw/presse/archiv/20130408.1125.383152.html
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

www.lehrbauhof-berlin.de
www.youtube.com/user/lehrbauhof

Monter konstrukcji budowlanych (betonowych i stalowych)

Czym zajmuję się jako monter konstrukcji betonowych i stalowych?
Niemiecki Monter konstrukcji betonowych i stalowych wykonuje prace montażowe konstrukcji stalowych jak i betonowych. Monterzy konstrukcji budowlanychch przygotowują elementy konstrukcji metalowych i żelbetowych do montażu. Wykonują na budowach roboty betoniarskie i zbrojarskie, rusztowania do robót budowlanych. Zakres działań obejmuje zarówno budownictwo nadziemne jak i podziemne, remonty części betonowych, konserwację i naprawę konstrukcji budowlanych.

Jakie warunki muszę speniać, żeby zostać monterem konstrukcji betonowych i stalowych?
Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife*, po pomyślnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*)

Czego się uczę?
Nauka zawodu trwa 3 lata i przebiega dwustopniowo. Pierwszy rok poświęcony jest zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych. Po nich zdaje się egzamin. Trzeci rok służy pogłębianiu wiadomości i rozszerzaniu umięjtności oraz zdobywaniu specjalizacji. Po nim zdaje się egzamin końcowy.

Moje perspektywy zawodowe
Brygadzista, podmistrz lub dypolmowany specjalista robót wykończeniowych, mistrz, technik budowlany, inżynier budowlany.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2-im roku nauki729 € – 911 €
w 3-im roku nauki 921€ – 1.151 €.
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą jako czeladnik 13,80 € za godzinę, jako mistrz zarabia się od 18,35 €/h – 20,00 €/h

Linki – Filmy, dalsze informacje:
*Berufsbildungsreife, erweiterte Berufsbildungsreife – ten rodzaj świadectw jest w Niemczech nowy, wszedł w życie w roku szkolnym 2012/2013 – Dalsze informacje pod:
www.berlin.de/sen/bjw/presse/archiv/20130408.1125.383152.html
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

www.lehrbauhof-berlin.de
www.youtube.com/user/lehrbauhof

Monter suchej zabudowy

Czym zajmuję się jako monter suchej zabudowy?
Monter suchej zabudowy zajmuje się montowaniem systemów suchej zabudowy; wykonywaniem robót okładzinowyc z różnych materiałów w celu dokonania następujących zabezpieczeń: pogłos, utrata energii cieplnej, ochrona przeciwpożarowa. Stawia ściany z płyt gipsowo-kartonowych i włókien, wykonuje sufity z gipsu i włókna mineralnego. Wykłada elementy podłogowe oraz wykonuje różne specjalne konstrukcje np. w halach koncertowych.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby zostać monterem suchej zabudowy?
Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife, po pomyślnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*). Zawód ten wymaga dobrej kondycji fizycznej, wyobraźni przestrzennej.

Czego się uczę?
3-letnia nauka zawodu przebiega dwustopniowo. Pierwsze dwa lata poswięcone są zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych, na końcu których zdaje się egzamin połówkowy fachowy. Trzeci rok nauki służy pogłębianiu wiadomości i zdobywaniu specjalizacji. Po nim zdaje się egzamin końcowy.

Moje perspektywy zawodowe
Brygadzista, podmistrz, mistrz, inżynier budowlany, architekt, architekt wnętrz.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1- ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2- im roku nauki729 € – 911 €
w 3- im roku nauki 921€ – 1.151 €.
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą 13,80 € za godzinę, jako mistrz zarabia się od 18,35 €/h – 20,00 €/h.

Linki – Filmy, dalsze informacje:
www.lehrbauhof-berlin.de
www.youtube.com/user/lehrbauhof
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf
www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=712905

Murarz/Tynkarz

Czym zajmuję się jako murarz?
Murarze stawiają fundamenty. Wykonują: konstrukcje murowane i budowlane z kamienia, tworzyw sztucznych i materiałów, tynki wewnętrzne i zewnętrzne oraz roboty izolacyjne (cieplne, termiczne, dzwiękochłonne, przeciwpożarowe). Poza tym dokonują napraw tynków i remontów murowanych konstrukcji budowlanych.

Jakie warunki muszę spełniaą, żeby zostać murarzem?
Ukończenie gimnazjum lub tzw. zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife, po pomyślnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*). Mieć dobrą kondycję fizyczną, wyobraźnię przestrzenną.

Czego się uczę?
3-letnia nauka zawodu przebiega dwustopniowo. Pierwsze dwa lata poswięcone są zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych, na końcu których zdaje się egzamin. Trzeci rok nauki służy pogłębianiu wiadomości i zdobywaniu specjalizacji. Po nim zdaje się egzamin końcowy na czeladnika.

Moje perspektywy zawodowe
Brygadzista, podmistrz, mistrz, technik budowlany, inżynier budowlany, architekt, konserwator.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2.im roku nauki729 € – 911 €
w 3-im roku nauki 921€ – 1.151 €.
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą 13,80 € za godzinę, jako mistrz zarabia się od 18,35 €/h – 20,00 €/h

Linki – Filmy, dalsze informacje:
www.lehrbauhof-berlin.de
www.youtube.com/user/lehrbauhof
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

Specjalista ochrony drewna i budynków

Czym zajmuję się jako specjalista ochrony drewna i budynków?
Specjalisci ochrony drewna i budynków suszają drewno i uszczelniają budynki zarówno
wewnątrz jak i z zewnątrz.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby zostać specjalistą ochrony drewna i budynków? Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife, po pomyslnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*). Zrozumienie procesów fizykalnych.

Czego się uczę?
3-letnia nauka zawodu przebiega dwustopniowo. Pierwsze dwa lata poświęcone są zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych, na końcu których zdaje się egzamin połówkowy lub też egzamin na fachową siłę roboczą. Trzeci rok nauki służy pogłębianiu wiadomości i zdobywaniu specjalizacji w zakresie ochrony drewna i budynków. Po nim zdaje się egzamin końcowy.
Nauka obejmuje:
osuszanie budynków, uszczelnianie elementów budowlanych metodą iniekcji; usuwanie szkód spowodowanych wilgocią, wymianę elementów drewnianych, zwalczanie szkodników.

Moje perspektywy zawodowe
Brygadzista, mistrz, technik budowlany, inżynier budowlany. Miejsce pracy to przede wszystkim:
firmy budowlane zajmujące się pracami wykończeniowymi, remontowymi, cieślarskimi i budowlami nadziemnymi. Do tego dochodzą firmy zajmujące się zwalczaniem szkodników i wilgoci w budynkach.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2-im roku nauki 729 € – 911 €
w 3-im roku nauki 921€ – 1.151 €.
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą 13,80 € za godzinę pracy, jako mistrz zarabia się od 18,35 €/h – 20,00 €/h (taryfa ustawowa), mistrz otrzymuje 18,35 €/h – 20,00 €/h.

Linki – Filmy, dalsze informacje
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

Sztukator

Czym zajmuję się jako sztukator?
Sztukator to osoba zajmująca się tworzeniem lub odtwarzaniem elementów sztukaterii (stiuków i innych elementów dekoracyjno-stylizacyjnych (wnętrza i elewacja budynków). Sztukator wytwarza swoje dzieła na miejscu lub w swojej pracowni, następnie montując je jako gotowe elementy. Dziś sztukatorzy zajmują się głównie pracami restauratorskimi, ale także np.montażem płyt gipsowokartonowych w budynkach.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby zostać sztukatorem?
Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife, po pomyślnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*). Do umiejętności sztukatora zaliczają się także roboty tynkarskie oraz roboty tynkarskie na siatce drucianej. Zawód wymga dobrej kondycji fizycznej, znjomości podstaw matematyki, zainteresowania sztuką i stylem poszczególnych epok historycznych.

Czego się uczę?
3-letnia nauka zawodu przebiega dwustopniowo. Pierwsze dwa lata poswięcone są zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych, na końcu których zdaje się egzamin połówkowy. Trzeci rok nauki służy pogłębianiu wiadomości i zdobywaniu specjalizacji. Po nim zdaje się egzamin końcowy.

Moje perspektywy zawodowe
Mistrz sztukator, konserwator sztukaterii, inżynier budowlany.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2-im roku nauki729 € – 911 €
w 3-im roku nauki 921€ – 1.151 €.
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą 13,80 € za godzinę, jako mistrz zarabia się od 18,35 €/h – 20,00 €/h

Linki – Filmy, dalsze informacje:
www.lehrbauhof-berlin.de
www.youtube.com/user/lehrbauhof
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf
www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl/o-ksztalceniu-modulowym/slownik-pojec.html

Wykwalifikowany pracownik budownictwa podziemnego

Czym zajmuję się jako wykwalifikowany pracownik budownictwa podziemnego?
Wykwalifikowany pracownik budownictwa podziemnego prowadzi w zależności od specjalizacji zwawodu, prace budowlane związane z: budową kanałów, torów, studni i itp. Pracownik ten wykonuje wykopy budowlane, drogowe i zabezpiecza zbocza, wprowadza w grunt pale i system ściągów, przeprowadza wbijanie pali, roboty wstrząsowe oraz wibracyjne. Montuje systemy do- i odprowadzające z różnych materiałów, które dpowiadają najnowszym standardom techniki. Ponadto wykonuje również wiercenia iniekcyjne. Zakres robót dotyczy prac w budynkach nowo powstających jak i remontowych w budynkach starych oraz modernizacji istniejących struktur.
Jakie warunki muszę spełniać, żeby zostać wykwalifikowanym pracownikiem budownictwa podziemnego?
Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife, po pomyślnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*). Mieć dobrą kondycję fizyczną i zmysł techniczny. Być zręcznym.

Czego się uczę?
2-letnia nauka zawodu przebiega dwustopniowo. Pierwszy rok poswięcony jest zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych. Drugi rok nauki służy pogłębianiu wiadomości i kończy się egzaminem. Po ukończeniu nauki można kształcic się dalej jeszcze rok i zdobyć uprawnienia czeladnicze. Nauka na czeladnika może być uzupełniona o następujące specjalizacje: budowniczy kanalów, budowniczy ulic, budowniczy rurociągów, studni lub budowniczy torów.

Moje perspektywy zawodowe
Doskonalenie zawodowe, nauka na czeladnika, brygadzistę, podmistrza, mistrza, inżyniera.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2-im roku nauki729 € – 911 €
w 3-im roku nauki 921€ – 1.151 €.
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą 13,80 € za godzinę, jako mistrz zarabia się od 18,35 €/h – 20,00 €/h.

Linki – Filmy, dalsze informacje:
www.lehrbauhof-berlin.de
www.youtube.com/user/lehrbauhof
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf

Wykwalifikowany robotnik nadziemnych prac budowlanych

Czym zajmuję się jako wykwalifikowany robotnik nadziemnych prac budowlanych?
Wykwalifikowani robotnicy budowlani wykonują w zależności od profilu zawodowego prace murarskie, betoniarskie, montaż konstrukcji stalowych. Do tego dochodzą prace kominarskie, montaż szalunków itp.

Jakie warunki musze spełniać, żeby zostać wykwalifikowanym robotnikiem nadziemnych prac budowlanych?
Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife, po pomyslnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*). Dobra kondycja fizyczna, zmysł techniczny, smykałka do robót rzemieślniczych.

Czego się uczę?
Nauka zawodu trwa 2 lata i przebiega dwustopniowo. Pierwszy rok poświęcony jest zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych. Drugi rok nauki służy pogłębianiu wiadomości i rozszerzaniu umięjtności. Po nim zdaje się egzamin końcowy na wykfalifikowanego robotnika ndziemnych prac budowlanych. Po ukończeniu nauki można kształcic się dalej jeszcze rok i zdobyć uprawnienia czeladnicze. Nauka na czeladnika może być uzupełniona o następujące specjalizacje: monter konstrukcji betonowych i stalowych, kominiarz, murarz.

Moje perspektywy zawodowe
Kontynuacja nauki na czeladnika, brygadzistę, podmistrza, mistrza, inżyniera.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2-im roku nauki729 € – 911 €
Po ukończeniu nauki zarobki wynoszą 13,80 € za godzinę, jako mistrz zarabia się od 18,35 €/h – 20,00 €/h

Linki – Filmy, dalsze informacje:
www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_ausbildung_deutsch_polnisch.pdf´
www.bau-dein-ding.de/berufe/hochbau/hochbaufacharbeiter_in

www.lehrbauhof-berlin.de
www.youtube.com/user/lehrbauhof

Wykwalifikowany robotnik prac wykończeniowych

Czym zajmuję się jako wykwalifikowany robotnik prac wykończeniowych?
Wykwalifikowani robotnicy prac wykończeniowych dokunują prac wewnątrz budynków.
Wykonują części z betonu i stalbetonu jak również kamieni. Do tego dochodzą prace związane z
wykładniem fliz i płyt, jak również z tynkowaniem oraz prace sztukaterskie. Części budowlane wykonuje się przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych, dzwiękochłonnych oraz przeciwpożarowych.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby zostać wykwalifikowanym robotnikiem prac wykończeniowych?
Nauka trwa 2 lata. Ukończenie gimnazjum lub tzw. Zdolność do podjęcia nauki zawodu (Berufsbildungsreife, po pomyślnym ukończeniu 9-tej lub 10-tej klasy*)

Czego się uczę?
Nauka zawodu trwa 2 lata i przebiega dwustopniowo.
Pierwszy rok poświęcony jest zdobywaniu fachowych podstaw zawodowych. Drugi rok służy pogłębianiu wiadomości i rozszerzaniu umiejętności oraz zdobywaniu specjalizacji. Po nim zdaje się egzamin końcowy. Naukę zawodu można kontynuować i zostać np.: fliziarzem, sztukatorem, cieślą.

Moje perspektywy zawodowe
Kontynuacja nauki na czeladnika, brygadzistę, podmistrza, mistrza, inżyniera.

Moje wynagrodzenie
Wynagrodzenie otrzymuje się już w trakcie nauki:
w 1-ym roku nauki 499 € – 623 €
w 2-im roku nauki 729 € – 911 €
w 3-im roku nauki 921€ – 1.151 €. Jako wykwalifikowany robotnik zarabia się średnio 13,80 na godzinę (taryfa ustawowa),
mistrz otrzymuje 18,35 €/h – 20,00 €/h

Linki – Filmy, dalsze informacje:
www.lehrbauhof-berlin.de
www.youtube.com/user/lehrbauhof