Rzemiosło liczy 151 zawodów. Są one przyporządkowane poszczególnym branżom. Naszymi partnerami są: